Начало

KA - BAR 1275-dozier
MORA Never lost
КИЗЛЯР Тайга 2

Muela Vaeto, Viper (Dam)
КИЗЛЯР Ко-1д
MORA Fishing 856T

KA - BAR 1254-танто-къс
KA - BAR 1282 D2 Extreeme Fighting
Muela Muela Colibri