Начало


WORK SHARP WSKTS - 1
Work Sharp Knife and Tool Sharpener
The Work Sharp Knife & Tool Sharpener is the first knife sharpener designed to sharpen every knife you own. Using flexible abrasive belts, the sharpener is able to sharpen not just straight bladed knives, but also curved knives, tanto blades, filet knives, serrated knives, gut hooks and virtually any other shape of knife blade. The Knife & Tool Sharpener uses precision angle sharpening guides to ensure that you get the proper angle every time. Two guides are included: a 50° guide for hunting and outdoor knives (25° per bevel) and a 40° guide for thinner blades and kitchen knives (20° per bevel). Professional knife makers use flexible belts to put a razor sharp edge on their blades, and now you can have the same technology at home to use any time your knives get dull. You may already have other sharpening methods, but never before has a knife sharpener been able to quickly and easily sharpen this broad range of knives to such extremely sharp results.

The Work Sharp Knife & Tool Sharpener is also able to sharpen other common tools including scissors, axes and hatchets, mower blades, garden shears, shovels, and most any tool with a blade. The versatility of the Knife & Tool Sharpener makes it an invaluable tool for keeping all your blades in razor sharp condition and ready whenever you need them.


What's in the WSKTS Box:
WSKTS tool sharpener
40° kitchen knife guide
50° outdoor knife guide
Includes serrated knife guide
Includes scissor sharpening guide
Abrasive belt kit
P80, P220 and 6000
Instructional DVD
User's Guide

Work Knife and Tool Sharpener е първият заточващ инструмент, предназначен да изостря всеки нож, който притежавате. С използването на гъвкави абразивни колани, точилото е в състояние да заточва не само прави остри ножове, но също така извити ножове, танто острие, филе ножове, назъбени ножове, куки за разпаряне и почти всяка друга форма на острие на ножа. The Knife and Tool Sharpener използва прецизен ъгъл при работа, за да се гарантира, че получавате правилния ъгъл на заточванe всеки път. Двата водача са включени в комплекта и предлагат избор на следните опции на ъгъл на заточване: 50° за инструменти за сечене; за ножове - 25° и 40°на фаска; за филетиращи, тънки и кухненски ножове - 20° на откос. Професионалните производители на ножове използват гъвкави колани, за да постигнат ръб, остър като бръснач, на техните остриета, а сега с Work Sharp може да имате същата технология у дома си, за да се възползвате по всяко време. Може би вече има и други методи за заточване, но никога преди не е имало заточващ инструмент, който е в състояние бързо и лесно да изостря такъв широк набор от остриета с такива изключително добри резултати.

Work Knife and Tool Sharpener е в състояние да заточва всякакви инструменти, включително ножици, брадви и топори, острието на косачката, градински ножици, лопати и всеки инструмент с острие. Универсалността на The Knife & Tool Sharpener го прави безценен инструмент за запазване на остротата на всички Ваши остриета в състояние на готовност с остротата на бръснач, когато имате нужда от тях.


Какво съдържа комплекта WSKTS:
WSKTS електрически заточващ инструмент - захранване на 220 V
Два шаблона с различни ъгли 20° 40° 50°
Абразивен ремък комплект
P80, P220 и 6000
ИНСТРУКЦИИ DVD
Ръководство на потребителя

ЦЕНА - 235 лв.SportCity - The Outdoor Specialist. Copyright © 2008 Всички права запазени.
Цена: 235 лв.